Centrum en Nieuw-West worden nauwlettend in de gaten gehouden door middel van cameratoezicht (2023)

Op dit moment staan ​​er 32 buurten onder cameratoezicht vanwege ernstig geweld of andere overlast. Dit blijkt uit de volkstellingeen 5Centraal en Nieuw-West werden het meest gecontroleerd, met elk zeven locaties. De gemeente kan echter niet met zekerheid zeggen of de verordening in werking zal treden.

Ondanks het grote aantal bewakingsgebieden en de relatief hoge snelheid waarmee burgemeester Halsema na meerdere incidenten in korte tijd camera's plaatste, was de burgemeester volgens een woordvoerder toch huiverig om deze methode toe te passen. "Alleen als dat nodig is, wordt er een bewakingscamera geplaatst", benadrukt de woordvoerder dat dat nodig is. "Hiermee bedoelen we dat de ernst van de intimidatie, misdaad en/of overlast zodanig is dat het gebruik van cameratoezicht gerechtvaardigd is en het gebruik van andere, minder ernstige maatregelen niet het gewenste effect heeft gehad."

centrum

In het centrum staan ​​de camera's vooral in het stadscentrum en rond het uitgaansgebied. Ze hangen in de Kalverstraat en het Rokin, op de Wallen en Nieuwendijk en op het Centraal Station. Het aantal ongevallen is de afgelopen jaren op alle vlakken gedaald, wat volgens de gemeente vooral komt door de coronacrisis. Het centrum heeft camera's nodig omdat het aantal daklozen, bedelaars en drugsverslaafden verontrustend is. Daarom was er afgelopen oktober eenGeen alcohol rond het treinstationserie.

In attractieparken Leidse, Rembrandt en Spui hangen al enige tijd camera's. Het nachtleven kan verstoord worden, er breken vechtpartijen uit en er worden fietsen en scooters gestolen. Daarnaast is het uitgaansgebied ook erg aantrekkelijk voor straatverkopers. Dankzij deze kooplieden werd het bewakingsgebied rond het Rembrandtplein uitgebreid met de Kloveniersburgwal en 's-Gravelandseveer, omdat dit twee populaire vluchtroutes waren.

Wittenburg en Kattenburg zijn de nieuwste locaties van het centrum die worden bewaakt door camera's. De gemeenschap wordt overspoeld door jongeren en er breken gevechten uit op straat. Sinds de camera's zijn geïnstalleerd, is de intimidatie afgenomen, maar niet helemaal. Daarom is, net als bij andere camera's in de omgeving, het toezicht verlengd tot eind 2023. Dit betekent niet dat de camera daarna verdwijnt, want die zat al lang in het midden en had eerder een verlenging. .

Nieuw Westen

Ook zeven wijken in Nieuw-West worden met camera's in de gaten gehouden. Ze wonen voornamelijk op de grote pleinen van het gebied. Op Plein '40-'45, Delfland, LambertusZijl, Piet Mondriaan en Osdorpplein. De bewoners rond het plein worden vooral geplaagd door criminaliteit, jongeren en daklozen. Deze omvatten gevechten en lawaai, maar soms vuurwerk, mishandelingen, steekpartijen en berovingen. Het stadsbestuur deed onderzoek naar de veiligheid van bewoners in sommige gebieden waar camera's waren geïnstalleerd. Het Delflandplein scoort op dit punt het slechtst: 37 procent van de respondenten geeft aan zich niet veilig te voelen.

Behalve op enkele pleinen in de omgeving stonden ook andere camera's in de wijken Wildeman en Lodewijk van Deyssel. In dat laatste geval liep de lokale bevolking tegen het probleem aan dat een grote groep jongeren ouderen aanviel, met stenen gooide en chaos veroorzaakte. Ook in de Wildemanbuurt geeft een grote groep bewoners (32%) aan zich niet veilig te voelen.

De meeste camera's hangen al een tijdje in Nieuw-West, in ieder geval tot eind dit jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Alleen op het Piet Mondriaanplein wordt het anders. Halsema besloot vorig jaarde derde keerAls je daar camera's plaatst, worden de regels in maart van dit jaar aangescherptVerlenging met een half jaar.De camera's staan ​​er tot 1 september.

(Video) monitoring station

Zuidoost

Na de binnenstad en Nieuw-West is Zuidoost de wijk met de meeste camera's. De camera's blijven in ieder geval tot het einde van het jaar op vier van de vijf locaties staan. Alleen de Gooise Kant, die Halsema eerder deze maand op het spoor was gekomen na een explosie en een brandende auto, liet begin juni de camera's verdwijnen.

Volgens de gemeente zijn de bewakingscamera's rond de Arenaput, het stadion en treinstation van Ajax en de Ganzenput vooral te danken aan het hoge aantal toeristen dat daarheen reist. Voor winkels en locaties zoals de Ziggo Dome, maar ook voor veel kantoren, moeten deze twee gebieden nog worden bewaakt.

In de K-buurt en Holendrecht vraagt ​​misdaad om camera's. Halsema besloot vorig jaar tot verlenging van het toezicht op Holendrechthet hele blok"Er zijn meldingen geweest van drugshandel, geweld en schietpartijen", zei de burgemeester. Ook rond de K-buurt, Kraaiennest en winkelcentra komt zware criminaliteit voor. Zo wordt er sinds 2019 een granaat voor een winkel geplaatst, waardoor brand is ontstaanliquiderenBedrijf. Bovendien zei de stad dat twee groepen betrokken waren bij "ernstige misdaad" rond het appartement van Kikkenstein.

(Video) This Surveillance Camera Can See You Sneeze at 4,000 Feet

Noorden

De vier locaties in het noorden worden bewaakt met camera's. Vanwege meerdere overvallen en groeiende drukte hangen er camera's rond Station Noord op het Buikslotermeerplein. Net als vorig jaar is het gebied zwaar getroffen door gevechten12 jarige jongenHij stak collega's neer. Ook rond de Buiksloterweg in een ander druk gebied van Noord hangen veel camera's. Het wordt steeds drukker door veerboten en vele toeristische attracties zoals de A'dam Toren en de Eye. Volgens het stadsbestuur zijn er vanwege de menigte regelmatig rellen. Ook was het schip een ontsnappingsroute voor overvallers rond Grand Central Station.

Ook het Waterlandplein, een gebied waar veel nieuwe woningen worden gebouwd, wordt bewaakt door camera's. Verschillende huizen in het gebied zijn gebombardeerd, waaronder één in 2019vrouw neergestoken.De laatste cameralocaties in het gebied waren in de buurt van het Mastbos en de Lohuisstraat. Tussen augustus en november vorig jaar deden zich verschillende problemen voor in het gebied. Bouw op 29 augustus een huis in LohuisOnder vuur; een dag later in het nabijgelegen Mastbosexplosieven werden gevonden, dus Halsema besloot de camera uit te zetten. Een maand later, op 1 oktober,Ze staken twee 17-jarige jongens neerDe burgemeester heeft het toezicht verlengd tot eind juni van dit jaar en de camera's blijven in ieder geval tot 31 december operationeel in de rest van het gebied.

Oost en West

Er zijn camera's in de drie gebieden, Eastern en Western Quarters. In het oosten worden de Dapperbuurt en de Indienbuurt bewaakt en staan ​​er camera's rond de Pampuslaan. Inwoners van beide delen van de stad lijden onder drugshandel en -gebruik. In Indian Burt met zijn vele culinaire etablissementen vinden ook van tijd tot tijd overvallen en straatroven plaats. Toezicht Pampuslaan vverlengd tot het einde van het jaar, evenals andere tijdelijke vervaldata. De reden was dat er veel groot vuurwerk werd afgestoken, wat de bewoners deed schrikken. Zelfs nadat de camera's waren geïnstalleerd, gingen de inbraken door en gingen de confrontaties met de politie door.

In het westen hangen camera's zoals de Overtoom rond het Vondelpark. Als het Leidseplein leeg is, wordt het uitgaansleven gewelddadig en drugshandel. Ook rond het Karel Doormanplein in Bos en Lommer was er ernstige overlast voor omwonenden. De laatste locatie in het westen is de Jan Evertsenstraat en het Mercatorplein. Een deel van Jan Evertsen is een drukke winkelstraat waar volgens de gemeente veel overvallen en plunderingen zijn geweest. Plaza Mercator, waar vorig jaar meerdere keren rellen uitbraken na het WK voetbal in Marokko, was een belangrijke ontsnappingsroute voor de verdachten. Alle camera's van West blijven tot het einde van het jaar op hun plaats.

ga naar het zuiden en huil

Zuid en Weesp hebben de minste camera's. In Zuid worden delen van de Pijp en de Diamantbuurt gemonitord, terwijl in Weesp alleen het gebied rond het station wordt gemonitord. Er zijn veel eet- en drinkgelegenheden in De Pijp, vooral rond de Ferdinand Bolstraat en de AlbertCuypmarkt. Metrostation ten opzichte van Ceintuurbaan, mei 2021, manvijf mensen neergestoken, ontving talloze meldingen van intimidatie. Het is iets anders dan dronken worden en vechten in het openbaar.

Halsema verlengde eerder dit jaar het toezicht op Diamantbuurt met een jaar. Afgelopen zomer was er een bijzonder grote opschudding in de gemeenschap toen een groep jongeren voor overlast zorgde. Hoeveel nachten achter elkaar in juli?lichtAugustus is aan de beurtexplosies op de weg.Omdat de situatie niet veel verbeterde, werd de camera weer een jaar stilgelegd.

(Video) Can Your Neighbor Have Security Cameras Pointed at Your House Find the Best Answer Here ..

In Weesp hangen alleen camera's rond het Stationsplein. Rondtrekkende jongeren zorgden voor heel wat overlast en tientallen fietsen en bromfietsen werden gestolen. Sinds 2018, toen de gemeente Amsterdam het stedelijk gebied nog niet dekte, zijn er verschillende maatregelen genomen. Er zijn echter nog te veel incidenten om cameratoezicht te voorkomen. De camera's blijven stand-by tot het einde van het jaar.

Is cameratracking nuttig?

Naast plekken waar gemeenten lang geleden al camera's hebben geplaatst, zoals rond pretparken, worden ook kort na incidenten camera's geplaatst, zoals op plekken waar de camera's inmiddels zijn verdwenen.Nieuwe houten tuinmiddeninMartin Ennas-pleinin het zuidoosten. Maar de volgende vraag is of de regeling gaat werken. Een woordvoerder van burgemeester Halsema zei dat het moeilijk te zeggen is.

“We weten dat cameratoezicht over het algemeen het veiligheidsgevoel van bewoners vergroot. We kunnen er natuurlijk niet zeker van zijn dat geweld, intimidatie of criminaliteit hiermee daadwerkelijk wordt voorkomen." Volgens de woordvoerder komt dat omdat je zonder camera's nergens heen kunt. Je weet niet wat je kunt verwachten rondom locatie en surveillance "Het zal altijd gepaard gaan met tal van andere maatregelen, zoals extra politietoezicht of een alcoholverbod. "Als het ergens stil was, kunnen we niet met zekerheid zeggen dat dat alleen komt door het cameratoezicht."

Alle 32 locaties worden bewaakt door camera's

Standorte: Kalverstraat - Rokin, Leidseplein, Rembrandtplein, Spui, Stationseiland, Wallen - Nieuwendijk, Wittenburg - Kattenburg.

Standorte: Burgemeestersbuurt, Delflandplein, Lamberts Zijlplein, Lodewijk van Deysselbuurt, Osdorpplein - Tussen Meer, Piet Mondriaanplein, Wildemanbuurt - Osdorperban.

Beispiele: Arenapoort, Ganzenpoort, Holdendrecht, K-buurt, Gooise Kant.

Διευθύνσεις: Buikslotermeerplein, Buiksloterweg, Mastbos - Lohuis, Waterlandplein.

Beispiele: Dapperbuurt, Indische Buurt, Pampuslaan.

Buurt: De Pijp, Diamantbuurt.

Διεύθυνση: Jan Evertsenstraat - Mercatorplein, Karel Doormanplein, Vondelparkbuurt East.

Weesp: stationsplein.

Lees ook

💬 WhatsApp is online!
heb je een truc OF heb je een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons uw bericht0651190938!

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 01/09/2023

Views: 5792

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.